Uwaga szkoleniowcy sportu zapaśniczego

Share

PZZ uprzejmie informuje, że na podstawie „REGULAMIN LICENCJI DLA SZKOLENIOWCÓW SPORTU ZAPAŚNICZEGO” (w załączeniu wyciąg z regulaminu) wszyscy szkoleniowcy mają obowiązek posiadania licencji szkoleniowca.

Nie posiadanie licencji szkoleniowca nie pozwala na prowadzenie zajęć i udział szkoleniowca we współzawodnictwie sportowym PZZ.

Sędziowie na wszystkich zawodach krajowych mogą i posiadają obowiązek sprawdzenia posiadania licencji szkoleniowca podczas ostatecznej weryfikacji na zawodach sportowych.

Nie posiadanie licencji szkoleniowca jest podstawą do wykluczenia szkoleniowca z udziału w zawodach w zapasach.

Z poważaniem,
Dr Andrzej Głaz
Sekretarz Generalny
Polskiego Związku Zapasniczego

Share