Uwaga szkoleniowcy sportu zapaśniczego

Share

PZZ uprzejmie informuje, że na podstawie „REGULAMIN LICENCJI DLA SZKOLENIOWCÓW SPORTU ZAPAŚNICZEGO” (w załączeniu wyciąg z regulaminu) wszyscy szkoleniowcy mają obowiązek posiadania licencji szkoleniowca.

Nie posiadanie licencji szkoleniowca nie pozwala na prowadzenie zajęć i udział szkoleniowca we współzawodnictwie sportowym PZZ.

Sędziowie na wszystkich zawodach krajowych mogą i posiadają obowiązek sprawdzenia posiadania licencji szkoleniowca podczas ostatecznej weryfikacji na zawodach sportowych.

Nie posiadanie licencji szkoleniowca jest podstawą do wykluczenia szkoleniowca z udziału w zawodach w zapasach.

Z poważaniem,
Dr Andrzej Głaz
Sekretarz Generalny
Polskiego Związku Zapasniczego

ZAPASY SPORTEM WSZYSTKICH DZIECI – nabór

testy
Share

Wielkopolski Związek Zapaśniczy  ogłasza:

NABÓR szkół podstawowych gmin wiejskich do edycji  programu ZAPASY SPORTEM WSZYSTKICH DZIECI w środowisku  wiejskim w 2016 roku.

CELEM PROGRAMU  jest   wspieranie aktywacji sportowej i promocja sportu zapaśniczego wśród  dzieci 10-12 letnich w szkołach podstawowych w gminach wiejskich.  Program składał się będzie z dwóch części. Pierwsza skierowana jest do  nauczycieli i szkoleniowców sportu zapaśniczego, posiadających licencję szkoleniowca PZZ,  pracujących w szkołach podstawowych w  gminach wiejskich do prowadzenia zajęć z dziećmi 10-12 letnimi w formie  godzin pozalekcyjnych w miesiącach marzec – czerwiec i wrzesień – listopad.  Szczegółowy program zajęć zostanie przedstawiony  przez Polski Związek Zapaśniczy w późniejszym czasie.  Druga część programu to finał OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU SZKÓŁ  PODSTAWOWYCH “ZAPASY SPORTEM WSZYSTKICH DZIECI” z udziałem medalistów  olimpijskich i mistrzostw świata w zapasach w październiku w Warszawie.

ZGŁOSZENIA  zawierające  następujące dane :

  1. Nazwa Szkoły  – dane adresowe,
  2. Imię i nazwisko trenera prowadzącego zajęcia oraz jego dane kontatkowe,
  3. Nr licencji szkoleniowca PZZ w/w trenera.

należy przesłać w nieprzekraczalnym  terminie do 5 lutego 2016 roku – do godziny 10:00 na adres :  agata.mikulska@op.pl oraz lks.ceramik@op.pl   

 UWAGA! Szkoły i nauczyciele zgłaszają się do edycji do Wojewódzkich  Związków Zapaśniczych do dnia 5 lutego 2016 r. Z każdego województwa  zostanie zakwalifikowana do programu jedna szkoła – razem 15 szkół.  Ogłoszenie o wyborze szkół podstawowych zakwalifikowanych do programu  zostanie  opublikowane  10 lutego 2016 r. na stronie internetowej PZZ.  Zajęcia z zapasów prowadzone wg w/w programu będą często odwiedzane i  wizytowane przez medalistów olimpijskich i mistrzostw świata w zapasach.  PZZ będzie prezentować na stronie internetowej PZZ i FB wszystkie szkoły  uczestniczące w programie. Najciekawiej realizowany program będzie specjalnie nagrodzony przez PZZ.

NAPRAWDĘ WARTO !!!!

Dodatkowe informację na stronie PZZ

Share