Zarząd 2021

Zarząd 2021

Prezes  Antoni Obrycki
Wiceprezes ds. organizacyjnych Krzysztof Kłosek
Wiceprezes ds. sportowych Maciej Oprysiak
Wiceprezes ds. finansowych Zdzisław Waltrowski
Przewodniczący Komisji Dyscypliny i Odznaczeń Bronisław Pluta
Przewodniczący  Komisji Licencyjnej Roman Króliński
Członkowie Zarządu Grzegorz Mazurek
Krzysztof Polowczyk
Rafał Patalas
 

§ 38 Statutu

Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania oświadczeń woli, w szczególności w sprawach majątkowych, wymagane jest współdziałanie dwóch osób łącznie spośród: prezesa i wiceprezesów

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący  Tomasz Rosada
Członkowie Maciej Kula
Tomasz Beyga

Zarząd w latach 2012 – 2016

Zarząd w latach 2016 – 2021

Share