Egzamin na Sędziego Okręgowego

Share

Komisja Sędziowska Wielkopolskiego Związku Zapaśniczego w Poznaniu organizuje w dniach 08-09.05.2015, podczas Ogólnopolskiego Turnieju Młodzików w Krotoszynie, kurs na sędziego klasy okręgowej w zapasach.

Osoby chętne do udziału w kursie powinny znać przepisy obowiązujące w zapasach, regulaminy PZZ oraz posiadać podstawowe wyposażenie do sędziowania na macie. Kurs będzie obejmował część teoretyczną oraz praktyczną. W celu wyrobienia Książeczki sędziowskiej należy dostarczyć 1 zdjęcie legitymacyjne. Koszt kursu i egzaminu wynosi 50 zł. Dojazd i udział w kursie na koszt własny lub jednostek delegujących.

Uprasza się kluby o powiadomienie zainteresowanych osób ze swojego terenu oraz podanie liczby ewentualnych kandydatów w celu przygotowania odpowiedniej ilości materiałów szkoleniowych.

Przewodniczący Komisji Sędziowskiej WZZ Poznań
Śliz Zbigniew

Przypomnienie

Share

Przypomina się sędziom okręgowym o obowiązku opłacenia licencji sędziego sportowego w zapasach na 2015 rok.
Wysokość opłaty pozostaje niezmienna i wynosi 20 zł.

Upoważnionym z ramienia okręgu do pobierania opłat licencyjnych jest Czesław Marciniak .

W celu jej wyrobienia należy podać następujące dane:

  • imię i nazwisko,
  • datę i miejsce urodzenia,
  • adres zamieszkania z kodem pocztowym,
  • nr PESEL
  • oraz dołączyć zdjęcie w formie elektronicznej o rozdzielczości 200×300 pikseli.

Powyższe dane należy przesłać do Romana Królińskiego na adres mailowy: roman.kr (malpa) poczta.onet.pl. Osoby, które w latach poprzednich podawały swoje dane nie muszą tego robić ponownie.

Sędziowie związkowi oraz sędziowie kandydaci są zwolnieni z opłat okręgowych, gdyż mają wykupione licencje w Polskim Związku Zapaśniczym.

Osoby z opłaconymi licencjami będą powoływane na zawody okręgowe w pierwszej kolejności. Proszę kluby o powiadomienie zainteresowanych sędziów ze swojego terenu.

Share