Przypomnienie

Share

Przypomina się sędziom okręgowym o obowiązku opłacenia licencji sędziego sportowego w zapasach na 2015 rok.
Wysokość opłaty pozostaje niezmienna i wynosi 20 zł.

Upoważnionym z ramienia okręgu do pobierania opłat licencyjnych jest Czesław Marciniak .

W celu jej wyrobienia należy podać następujące dane:

  • imię i nazwisko,
  • datę i miejsce urodzenia,
  • adres zamieszkania z kodem pocztowym,
  • nr PESEL
  • oraz dołączyć zdjęcie w formie elektronicznej o rozdzielczości 200×300 pikseli.

Powyższe dane należy przesłać do Romana Królińskiego na adres mailowy: roman.kr (malpa) poczta.onet.pl. Osoby, które w latach poprzednich podawały swoje dane nie muszą tego robić ponownie.

Sędziowie związkowi oraz sędziowie kandydaci są zwolnieni z opłat okręgowych, gdyż mają wykupione licencje w Polskim Związku Zapaśniczym.

Osoby z opłaconymi licencjami będą powoływane na zawody okręgowe w pierwszej kolejności. Proszę kluby o powiadomienie zainteresowanych sędziów ze swojego terenu.

Share