Egzamin na Sędziego Okręgowego

Share

Komisja Sędziowska Wielkopolskiego Związku Zapaśniczego w Poznaniu organizuje w dniach 08-09.05.2015, podczas Ogólnopolskiego Turnieju Młodzików w Krotoszynie, kurs na sędziego klasy okręgowej w zapasach.

Osoby chętne do udziału w kursie powinny znać przepisy obowiązujące w zapasach, regulaminy PZZ oraz posiadać podstawowe wyposażenie do sędziowania na macie. Kurs będzie obejmował część teoretyczną oraz praktyczną. W celu wyrobienia Książeczki sędziowskiej należy dostarczyć 1 zdjęcie legitymacyjne. Koszt kursu i egzaminu wynosi 50 zł. Dojazd i udział w kursie na koszt własny lub jednostek delegujących.

Uprasza się kluby o powiadomienie zainteresowanych osób ze swojego terenu oraz podanie liczby ewentualnych kandydatów w celu przygotowania odpowiedniej ilości materiałów szkoleniowych.

Przewodniczący Komisji Sędziowskiej WZZ Poznań
Śliz Zbigniew

Share