Zarząd 2016 – 2021

Kadencja 2016 – 2020

Prezes  Lech Pauliński
Wiceprezes ds. organizacyjnych Agata Fiuczyńska Mikulska
Wiceprezes ds. sportowych Antoni Obrycki
Wiceprezes ds. finansowych Zdzisław Waltrowski
Przewodniczący Komisji Dyscypliny i Odznaczeń Bronisław Pluta
Przewodniczący  Rady Trenerów Roman Króliński
Przewodniczący Komisji Sędziowskiej WZZ Maciej Oprysiak
Przewodniczący Komisji Marketingu i PR Krzysztof Kłosek
Członkowie Zarządu Zdzisław Majewski
 
DLA WAŻNOŚCI OŚWIADCZEŃ WOLI DOTYCZĄCYCH PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH WZZ WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PREZESA I WICEPREZESA WZZ
Zarząd i Komisja Rewizyjna 2016 - 2020
Zarząd i Komisja Rewizyjna 2016 – 2020

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący  Ryszard Woltman
Wiceprzewodniczący Tomasz Rosada
Sekretarz Dariusz Szarzyński

Zarząd w latach 2012 – 2016

Share