Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze WZZ 27.06.2016

Share

KOMUNIKAT z dnia 19 maja 2016 roku.

Zarząd Wielkopolskiego Związku Zapaśniczego na podstawie par.20 ust.1 i ust.2 w powiązaniu z par. 21 ust.1 Statutu WZZ, zwołuje Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie Delegatów Wielkopolskiego Związku Zapaśniczego na dzień 27 czerwca 2016 roku, o godz. 18:00 w pierwszym terminie i o 18:30 w drugim terminie.

Wyznacza się na miejsce zebrania Salę Konferencyjną w Hotelu Krotosz przy ul. Mickiewicza 44 w Krotoszynie.

W sprawie zwołania i organizacji Walnego Sprawozdawczo-Wyborczego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku Zapaśniczego została podjęta uchwała w dniu 19 maja 2016 roku.

Share